ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

PODIELY NA PREDAJ

 PLÁNKOVÁ Oľga  –  podiel  452 / 799702    – 3033.13 m2, cena dohodou. záujemcovia o kúpu sa môžu prihlásiť na telefonné číslo: 0905 102 896, Mail: plankovaolga@gmail.com  BIRKUŠOVÁ  Jana – podiel 437 / 799702   – 2946,57 m2 záujemcovia o kúpu sa môžu…
Čítať viac

DROBENIE PODIELOV

Členstvo v spoločenstve vzniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na           LV č. 867 a 1422. Členom spoločenstva sa môže stať len ten spoluvlastník, ktorého celkový vlastnícky podiel je minimálne…
Čítať viac