ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Archív mesiaca: marec 2020

Výplata podielov

Združenia urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj oznamuje podielnikom, že dňom 18.10.2021 sa začínajú vyplácať podiely za rok 2019 a 2020. Vyplácať sa bude: v pondelok, stredu a štvrtok od 08:00 hod. do 12:00 hod.