ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Výplata podielov

Združenia urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj

oznamuje podielnikom, že dňom 18.10.2021

sa začínajú vyplácať podiely za rok 2019 a 2020.

Vyplácať sa bude:

v pondelok, stredu a štvrtok

od 08:00 hod. do 12:00 hod.