ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Kontakt

Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj

972 29 Čavoj 86

IČO: 36123552

DIČ: 2021260780

IČ DPH: SK2021260780

Telefón: +421 904 839 478  /Ing. Ján Halaška – predseda spoločenstva/,   +421 910 952 992  /Šmýkal D. – zmluvný pracovník/,

+421 903 556 885  /Juríčková A. – administratívny pracovník/

e mail: urbarcavoj@centrum.sk