ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Lom Končiná

Od 20.09.2018 – oficiálne otvorenie lomu

Objednávkový list

Technická správa

Plán využívania ložiska