ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

GDPR

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

Informácie o spracovaní os. údajov