ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

OZNAM

Združenia urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj

oznamuje podielnikom, že dňom 15.08.2022

sa začínajú vyplácať dividendy za rok 2021

Vyplácať sa bude:

v pondelok, stredu a štvrtok

od 08:00 hod. do 12:00 hod.