ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Orgány spoločenstva

Výbor

Ing. Ján Halaška - predseda
Ján Novotka - podpredseda
Peter Novotka - člen

Dozorná rada

Ing. Jozef Cibulka - predseda DR
Ľuboš Petráš - člen
Jozef Svrček - člen