ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

NÁKUP PODIELOV SPOLOČENSTVOM

Spoločenstvo ZUPS Čavoj informuje svojich členov o možnosti odkupenia podielov na spoločnej nehnuteľnosti za 0,35 € / m2. Náklady na vklad do katastra hradí spoločenstvo ZUPS Čavoj.
Záujemcovia o predaj podielov kontaktujte nás na tel. č. 0903 556 885

Krásne prežitie vianočných sviatkov praje výbor a dozorná rada ZUPS Čavoj