ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Nezaradené

  PLÁNKOVÁ Oľga  –  podiel  452 / 799702    – 3033.13 m2, cena dohodou. záujemcovia o kúpu sa môžu prihlásiť na telefonné číslo: 0905 102 896, Mail: plankovaolga@gmail.com    V zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách…
Čítať viac

DROBENIE PODIELOV

Členstvo v spoločenstve vzniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na           LV č. 867 a 1422. Členom spoločenstva sa môže stať len ten spoluvlastník, ktorého celkový vlastnícky podiel je minimálne…
Čítať viac