ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Archív autora: Urbár

OZNAM

VÝBOR ZDRUŽENIA URBÁRU POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ČAVOJ, VÁS POZÝVA NA ZHROMAŽDENIE , KTORÉ BUDE ZASADAŤ FORMOU ČIASTKOVEJ SCHÔDZE DŇA 30.07.2022 O 14:00 HOD. NA ASFALTOVOM IHRISKU PRI COOP JEDNOTE V ČAVOJI.

DROBENIE PODIELOV

Členstvo v spoločenstve vzniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na           LV č. 867 a 1422. Členom spoločenstva sa môže stať len ten spoluvlastník, ktorého celkový vlastnícky podiel je minimálne…
Čítať viac