ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Stránkové dni

ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

972 29 Čavoj 86, tel.: 0903 556 885

________________________________________________________

Predseda združenia:             Ing. Ján HALAŠKA

Zmluvný pracovník:             Dušan ŠMYKAL

________________________________________________________

 

Pondelok:             7 : 30 hod.  –  17 : 00 hod.

Streda:                  7 : 30 hod.  –  17 : 00 hod.

Štvrtok:                7 : 30 hod.  –  12 : 00 hod.

Obedná prestávka:   12 : 00  hod. –  12 :30  hod.

Kontakt:        0910 952 992

                       0903 556 885