ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Archív mesiaca: jún 2022

OZNAM

Združenia urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj oznamuje podielnikom, že dňom 10.05.2023 sa začínajú vyplácať dividendy za rok 2022 Vyplácať sa bude: v pondelok, stredu a štvrtok od 08:00 hod. do 12:00 hod.