ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Archív dňa: 22. júna 2022

OZNAM

Združenia urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj, oznamuje podielnikom, že dňom 02.05.2024 sazačínajú vyplácať dividendy za rok 2023 Vyplácať sa bude: v pondelok, stredu a štvrtok od 08:00 hod. do 12:00 hod.